TeamKompas

Met dit praktische instrument leert het team samen te werken om de gestelde doelen te behalen. Het Kompas wordt in de training letterlijk gebruikt.

Het Noorden staat voor Focus

  • wat zijn de doelen van het team

Het Oosten staat voor de Route

  • hoe gaan we de doelen bereiken

Het Westen staat voor Verbondenheid

  • hoe leg je de Route af met een juiste samenwerking

Het Zuiden staat voor hun Drijfveren

  • hoe kun je de persoonlijke kwaliteiten inzetten om effectief samen te werken

Het team krijgt vooraf individueel inzicht in hun drijfveren middels een scan en hoe die hun communicatie beïnvloedt.

bron: boek Teamkompas van S. Spijkerman