Intervisie

–  voor een gezamenlijke verdieping in het werkveld van teams.

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Voor diverse doelgroepen is intervisie in te zetten:

  •  intervisie met de medewerkers
  •  intervisie voor coaches op de werkvloer
  •  intervisie voor leidinggevenden
  •  training “professioneel interveniëren” coaches en teamleiders

Wij begeleiden intervisie, in opstart en waar gewenst blijvend vanuit de coulissen.