Klanten moeten overal ervaren op welke manier en in welke sfeer uw organisatie waarde toevoegt. Om uw  visie en missie in de organisatie door te voeren, is training een uitstekend middel. Ook is het handig om voor een periode coaching in te zetten. De vraag is echter hoe u samen de de voortgang er in houdt?

Daar hebben wij een aantal handige instrumenten voor: de Kompassen en scan. Het Kompas geeft richting. Deze Kompassen hebben wij ontwikkeld op basis van drijfveren van klanten. Ze worden vervolgens helemaal ingesteld aan de hand van de waarden, visie en doelen van uw organisatie. Zo ontstaat een instrument op maat dat met diepgang en expertise een juiste meting geeft en leidt tot concreet resultaat.

Deze Kompassen gebruikt u op basis van licenties. Dat kan met of zonder onze begeleiding.

Heel handig, want zo kunnen u en uw medewerker(s) samen echt effectief werken aan de optimale klantbeleving. Naast een sneller en meer gedegen resultaat worden zowel de klant als organisatie en medewerker er beter van.

Wij hebben een aantal Kompassen ontwikkeld:

Daarnaast gebruiken we de Drijverenscan.

Wilt u samen kijken wat inzet van de kompassen of de Drijfverenscan uw organisatie brengt?

Neem dan contact op voor een afspraak.