PROJECTKompas

PROJECT staat voor:

  • Professionaliteit
  • Resultaat
  • Objectiviteit
  • Jezelf zijn
  • Eigenzinnigheid
  • Consensus
  • Taak

Dit middel geeft medewerkers zelfinzicht in hun (non)verbale communicatie. Door het maken van een digitale test krijgt de medewerker inzicht in valkuilen en kwaliteiten. Het Kompas is ook prima te gebruiken om een gesprek met een collega, coach of buddy aan te gaan.

Het Kompas bevat 32 prikkelende stellingen.

Project -medewerkers werken op afstand van hun leidinggevende en deze heeft daardoor geen tot weinig zicht op de dagelijkse werkuitvoering en de communicatie in KlantContact.

Het PROJECTKompas leert medewerkers om met regelmaat de kwaliteit van hun communicatie onder de loep te nemen, te reflecteren en te leren van inzichten.

De teamleider ontvangt 4-6 keer per jaar een casus met output, reflectie, inzichten en een actieplan.