PROJECTKompas

Dit instrument in de vorm van een scan is in te zetten voor medewerkers die zelfstandig werken in direct KlantContact en minimaal contact hebben met de werkvloer. Op het moment dat er zich een casus voordoet die ze willen onderzoeken en inzicht willen krijgen in hun (non)verbale communicatie dan kan dat met deze digitale scan.

PROJECT staat voor:

  • Professionaliteit
  • Resultaat
  • Objectiviteit
  • Jezelf zijn
  • Eigenzinnigheid
  • Consensus
  • Taak

Deze competenties worden met behulp van stellingen getoetst en gescoord zodat er een beeld ontstaat over de al dan niet ingezette vaardigheden, houding en kennis. De digitale scan geeft medewerkers zelfinzicht in hun (non)verbale communicatie in direct KlantContact en hun valkuilen en kwaliteiten. De stappen in deze scan hebben een concreet stappenplan als resultaat.

Project -medewerkers werken op afstand van hun leidinggevende. Deze heeft daardoor geen tot weinig zicht op de dagelijkse werkuitvoering en de communicatie in KlantContact.

Het PROJECT- Kompas leert medewerkers om met regelmaat de kwaliteit van hun communicatie onder de loep te nemen, te reflecteren en te leren van inzichten.

Optioneel: De teamleider ontvangt 4-6 keer per jaar een casus met output, reflectie, inzichten en een actieplan.