Producten op maat

Medewerkers zijn vaak meer in contact met klanten dan dat u bij elkaar zit. Dan is het van belang dat u met elkaar toch goed kunt werken aan ontwikkeling. Daarvoor hebben wij een aantal producten ontwikkeld die u zelf of met onze begeleiding kunt inzetten.

Onze Drijfverenscan geeft inzicht, de door ons ontwikkelde Kompassen geven richting. Deze worden op maat gemaakt voor uw organisatie gemaakt en daarmee gaat ontwikkeling sneller, beter en met meer plezier.

Klanten moeten overal ervaren op welke manier en in welke sfeer uw organisatie waarde toevoegt. Om uw visie en missie in de organisatie door te voeren, is training een uitstekend middel. Daarnaast kan het handig zijn een tijdje coaching in te zetten, maar hoe zorgt u dat u samen de voortgang er in houdt?

Daar hebben wij een aantal handige instrumenten voor: de Kompassen en scan. Het Kompas geeft richting. Deze kompassen hebben wij ontwikkeld op basis van drijfveren van klanten en worden vervolgens helemaal ingesteld aan de hand van de waarden, visie en doelen van uw organisatie. Zo ontstaat een instrument op maat dat met diepgang en expertise een juiste meting geeft en leidt tot concreet resultaat. Deze kompassen gebruikt u op basis van licenties. Dat kan met of zonder onze begeleiding.

Heel handig, want zo kunnen u en uw medewerker samen echt effectief werken aan de optimale klantbeleving en is er niet alleen sneller maar ook meer gedegen resultaat waar zowel de klant als organisatie en medewerker beter van worden.

Wij hebben een aantal kompassen ontwikkeld:
Coachkompas
Teamkompas
Projectkompas